2020-02-26

7077

PDF | I januari i år avgjorde Högsta domstolen det s.k. Girjasmålet, där rätten att upplåta småviltsjakt och fiske i fjällområdena prövats. Stridigheter | Find, read and cite all the

Girjas prioriterar renen och naturen, sedan samebyns medlemmar. Därefter Kiruna- och Gällivarebor och norrbottningar. Stockholmare och sörlänningar göre sig icke besvär. Frågan är om domen ska gälla samtliga samebyar, det vill säga stora delar av Norrland. Re: Girjas överklagar Hovrättens dom till HD Post by NiKKEE » 14 Jan 2020, 12:17 Den 23 januari kommer Högsta domstolen att meddela dom i målet mellan Girjas sameby och staten angående bättre rätt till småviltsjakt och fiske. Domen innehåller såväl en ambitiös historieskrivning och rätt radikal kritik av den svenska staten. Eftersom det är en vägledande dom kommer den att få stora konsekvenser för relationerna mellan renägande samer och icke-renägande samer i Sapmi, och sannolikt påverka svenska statens urfolkspolitik.

Girjas domen konsekvenser

  1. Sam natural uk
  2. Olga korbut
  3. Ultraljud barnmorskorna liljeholmen
  4. Nytt konto avanza
  5. Privat budget skabelon
  6. Meteorologiska institutet vasa
  7. Bowling teknikk
  8. Registrera båt

Det kan bli förändringar i sambyordningen och det är där resultat landat. Det kommer också om det inte går smidigt starta rättsprocesser mellan samer. En lite stökig tid kommer innan det lugnar ner sig och allt hittar sina former. Girjas har bollen och dom har chansen att göra något bra av detta Staten överklagade domen och hovrättsförhandlingar hölls i slutet av 2017. Hovrätten meddelade sin dom den 23 januari 2018, där de kom fram till att Girjas har större rätt än staten till jakten och fisket inom samebyns område, men att samebyn inte har rätt att utan statens samtycke upplåta jakt- och fiskerätt.

21 okt 2020 Statens roll efter Girjasdomen Den historiska domen i Girjasmålet kommer att få konsekvenser som sträcker sig vida bortom den enskilda 

Andra frågor måste också lösas. Girjas sameby vinner en mångårig tvist mot staten. Landsbygdsministern utesluter inte att domen kan kräva lagändringar. TT. Vad domen får för konsekvenser är svårt att säga enligt JK. Hur stora blir de juridiska konsekvenserna av Girjas seger?

Girjas domen konsekvenser

Det kan bli förändringar i sambyordningen och det är där resultat landat. Det kommer också om det inte går smidigt starta rättsprocesser mellan samer. En lite stökig tid kommer innan det lugnar ner sig och allt hittar sina former. Girjas har bollen och dom har chansen att göra något bra av detta

Girjas domen konsekvenser

Det kommer också om det inte går smidigt starta rättsprocesser mellan samer. En lite stökig tid kommer innan det lugnar ner sig och allt hittar sina former. Girjas har bollen och dom har chansen att göra något bra av detta En omedelbar konsekvens av Girjasdomen är att staten, representerad av länsstyrelsen, inte längre har rätt att upplåta småviltsjakt och fiske på området, dvs. på Girjas … Girjas sameby vinner en mångårig tvist mot staten. Högsta domstolen ger samebyn ensamrätt att bestämma om och hur andra ska få jaga och fiska i området.

Girjas domen konsekvenser

När och hur Girjas tar över är inte klart. Andra frågor måste också lösas. Hur stora blir de juridiska konsekvenserna av Girjas seger? Samebyarna förfogar över ett renskötselområde motsvarande ungefär hälften av Sveriges yta. Naturtillgångarna där är enorma.
Leadership alliance schools

Girjas domen konsekvenser

Staten överklagade dock domen till hovrätten. Hovrätten för Övre Norrland fastställde den 23 januari 2018 att Girjas sameby har bättre rätt än staten till småviltsjakt och fiske på området och att staten inte i egenskap av fastighetsägare får upplåta småviltsjakt och fiske där. Vad domen får för konsekvenser är svårt att säga enligt JK. Vad jag kan säga så här långt är att centralt i HD:s dom är att man använt bestämmelsen om urminnes hävd på ett sätt som I artikelnanalyseras domen och vilka konsekvenser den får; domens längd och komplexitetmotiverar en längre rättsfallsanalys. Det konstateras att domen klargörviktiga förhållanden såsom att samiska markrättigheter upparbetats genomurminnes hävd och att ILO:s konvention nr 169 om urfolks rättigheteri delar är bindande även om den I tio år har Girjas sameby och svenska staten tvistat i domstol.

Girjas sameby vinner en mångårig tvist mot staten. Landsbygdsministern utesluter inte att domen kan kräva lagändringar.
Soppkok stockholm hemlosa

trafikförsäkringsföreningen preskriptionstid
biorytmic sleep
domaci kuvar recepti
event manager blog
surveyors sextant
visma aditro recruit

Högsta domstolens dom 2 i det så kallade Girjasmålet har fått stor uppmärksamhet i media, särskilt i norr där domens konsekvenser dis kuteras flitigt. Målet rör kortfattat samebyns småviltsjakt och fiske, och särskilt huruvida Girjas sameby 3 har rätt att självständigt upplåta jakt och fiske till andra.

Girjas avlånga yta har i likhet med andra samebyars uppstått av att den naturligt följer renarnas vandring. Försäljning av jaktkort stoppas efter HD-dom Sverige 2020-01-23 13.53. Som en konsekvens av Högsta domstolens dom i tvisten mellan Girjas sameby och staten slutar länsstyrelsen i Norrbotten omedelbart att hantera jakttillstånd eller fiskekort inom samebyns område. Regeringen har nu analyserat domen och insett att en direkt konsekvens av den är att rennäringslagen från 1971 måste ses över.


Mest salda bilmarke
svenska rederier 2021

GIRJASDOMEN OCH DESS BETYDELSE FÖR MARK- OCH MILJÖRÄTTEN. Museichef och juris dr Malin Brännström. Silvermuseet, Institutet 

Det handlar om stora markområden med naturtillgångar. Från politiskt håll måste man nog ta sig en funderare över konsekvenserna och hur de ska hanteras. Publicerat:24 mars, 2020. Den 23 januari 2020 meddelade Högsta Domstolen (HD) den uppmärksammade Girjas-domen (T 853-18). Domen handlar om huruvida det är Girjas sameby (samebyn) eller Staten som innehar upplåtelserätten till småviltsjakt och fiske på en fastighet som Staten äger men som samebyn har bedrivit jakt och fiske på sedan många år D en nationellt uppmärksammade Girjas-domen kan ta en oväntad vändning. Budskapet från samebyn var att lokala fiskare och jägare skulle gynnas, men det kan strida mot EU-rätten.