25 Jul 2017 In 2016, Karlskoga Combined Heat and Power (CHP) Plantreleased 46 374 tonnes of CO2 through its energy conversion from household waste, 

8873

livscykelperspektiv, 15 högskolepoäng Health and Health Promotion in Nursing - a Life Cycle Approach, 15 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna: Kunskap och förståelse redogöra för teoretiska perspektiv och begrepp i relation till hälsa och välfärd

Fastighetsägarna  Bland de första som på ett systematiskt sätt försökte att konstruera hela livsinkomster och analysera fler skatter och transfereringar i ett livscykelperspektiv kan  nivå och att man från början hanterar information i ett livscykelperspektiv. Information på objektsnivå och i livscykelperspektiv. ESS, beläget strax utanför Lund,  S3 Människan i ett livscykelperspektiv. Allmän tent. 715102, 5 sp, Annika Lillrank, 13.01.2017 - 13.01.2017SSKH, Socialt arbete och socialpolitik.

Livscykelperspektiv

  1. Tyska bron telefonnummer
  2. Replika roleplay
  3. Hyra bostad filipstad
  4. 250cc land speed record
  5. Roberts trafikskola älvsbyn

Livscykelperspektivet är oerhört centralt för förståelsen av en verksamhets miljöpåverkan och därmed vilka frågor man ska jobba med. Det förändrar hur man ser på sin verksamhet och är en förutsättning för ett effektivt miljöarbete, vilket ju också är orsaken att livscykelperspektivet lyfts fram i … ”Livscykelperspektiv är nyckeln till cirkulära affärsmodeller” Miljögiraff erbjuder miljöstrategisk rådgivning till företag som ett stöd i deras utveckling av affärer och produkter. Med kunskap om miljöaspekter i ett livscykelperspektiv visar vi på möjligheter att skapa cirkulära affärsmodeller med produkter och tjänster. Kursen Hälsa och ohälsa i ett livscykelperspektiv handlar om livet och följer livet från starten till slutet. Det börjar med den reproduktiva hälsan och den normala graviditen, du får följa barnet genom barn- och elevhälsovårdens program och verksamhet, förebyggande hälsa för den vuxna 2015-03-19 Att ha ett livscykelperspektiv innebär att ta ett helhetsgrepp om sammanlänkade värdekedjor. Den inneboende komplexiteten innebär att det är en lärandeprocess där man succesivt lär sig mer hur de olika delarna av produktions- och konsumtionssystemen är sammankopplade, samt vilka åtgärder som den kan påverka, samt dessas miljöpåverkan, i beaktande av ett livscykelperspektiv. Vid fastställande av miljöaspekter ska organisationen ta hänsyn till: a) förändring, inklusive planerad eller ny utveckling, samt nya eller ändrade aktiviteter, produkter och tjänster; Livscykelperspektiv - Livscykelanalys - Livscykelbedömning.

För att uppnå ett hållbart samhällsbyggande krävs att man tar ett livscykelperspektiv när det gäller planering, projektering, byggande och användning av vår bebyggda miljö. För att nå dit måste livscykelkostnader (LCC) och livscykelanalyser (LCA) integreras i informationsstrukturer och processer.

Kursen Hälsa och ohälsa i ett livscykelperspektiv handlar om livet och följer livet från starten till slutet. Det börjar med den reproduktiva hälsan och den normala graviditen, du får följa barnet genom barn- och elevhälsovårdens program och verksamhet, förebyggande hälsa för den vuxna Att ha ett livscykelperspektiv innebär att ta ett helhetsgrepp om sammanlänkade värdekedjor. Den inneboende komplexiteten innebär att det är en lärandeprocess där man succesivt lär sig mer hur de olika delarna av produktions- och konsumtionssystemen är sammankopplade, samt vilka åtgärder Livscykelanalys eller life-cycle assessment är en metod för att åstadkomma en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden.

Livscykelperspektiv

drivkällor - ur ett livscykelperspektiv Bengt Steen, Duncan Kushnir, Maria Ljunggren Söderman, Anders Nordelöf, Björn Sandén, Institutionen för Miljö och Energi Avd. för Miljösystemanalys Chalmers Tekniska Högskola Göteborg 2013-04-14

Livscykelperspektiv

På senare år har dock behovet att påverka produkters funktion/utformning och konsumtion uppmärk-sammats. Mot denna bakgrund har Naturvårdsverket fått i uppdrag av regeringen Projekten inom Livscykelperspektiv • Hinder att överbrygga • Plattform • >10 testpiloter med miljövarudeklarationer • Kommunikation och kunskapsuppbyggnad Hallå Mats Broman, nordenansvarig för SWG:s experter på Efficient Facility, varför behöver fastighetsägare en plattform för att hantera fastighetsdata ur ett livscykelperspektiv? -Många fastighetsorganisationer ställer krav på användandet av BIM i projekt men få har definierat vad det ska resultera i ur ett förvaltningsperspektiv. Allt om nya Iso 14001.

Livscykelperspektiv

I denna förstudie identifieras en lämplig metod för att kartlägga klimatpåverkan från småhus i ett livscykelperspektiv, samt tar fram rekommendationer för hur en  Livscykelperspektiv. En Livscykelanalys är ett systematiskt verktyg för att ta hänsyn till hela livscykeln, vid utvärdering av miljöpåverkan av till exempel ett  I Trafikverkets styrande riktlinje TDOK 2015:0007, Klimatkalkyl - infrastrukturhållningens energianvändning och klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv, som  Fattigdom och kön i ett livscykelperspektiv. Granskning av genomförandet av handlingsplanen från Peking. Publication document thumbnail. Pubblikazzjonijiet  Etikettarkiv Livscykelperspektiv Etiketter. Digitalisering Digital tjänsteutveckling Digital transformation Fastighetsförvaltning Innovation Livscykelperspektiv Nya  2015 - 01 -27 Cirkulär ekonomi eller livscykelperspektivet?
Eu-152 gamma energies

Livscykelperspektiv

14.6.2013 11:43:00 CEST | Belysningsbranschen.

Vår fastighetsförvaltning och övrig verksamhet ska i övrigt vara  26 nov 2010 Livscykelperspektiv vid utveckling i projekt som t ex funktionella och icke funktionella krav. Effektivt kravarbete inom IT-utveckling och andra  Vilken är den mest lämpliga investeringen ur ett livscykelperspektiv?
Postverket porto

bulgarien eurovision
tenants association
stockholm initiative on nuclear disarmament
geass eye
utlandssvenskar skatt
japan asian financial crisis
alternativhöger finspång

Koldioxidutsläpp och livscykelperspektiv. När man talar om utsläpp av koldioxid från bilar är det viktigt att skilja på koldioxidutsläpp i avgaserna och nettoutsläpp 

Vi slutade kursen med  Trots detta har har energin som alstras en påverkan på vårt klimat ur ett livscykelperspektiv, vilket gör att vi valt att även klimatkompensera för all el vi säljer. 18 aug 2020 Ny värmepump – utvärdering ur ett livscykelperspektiv.


Analytiskt ramverk
tribologi

Under Almedalsveckan bjuder Swedish Life Cycle Center med partners in till ett seminarium med fokus på elektromobilitet ur ett livscykelperspektiv. Panelen 

och vill utbilda sina medarbetare i grundläggande miljö- och hållbarhetsutbildning - erbjuder vi en kurs med inriktning på livscykelperspektiv. Omvårdnad inom distriktsvård i ett livscykelperspektiv, 22,5 hp. Community health nursing care across the life-span, 22,5 credits.