I vilken utsträckning utvinner och förbränner olika regioner fossila bränslen? Det och hur utvecklingen har sett ut de senaste tio åren har vi tittat närmare på.

2712

En enkel jämförelse mellan Kina, USA och Sverige kan förklara det här. 14.4 Koldioxidutsläpp (ton per capita) i tre länder. Källa: Världsbanken, WDI index 2011.

Källa: Världsbanken, WDI index 2011. Som med de andra färdmedlen kan utsläppen per person-km variera beroende på Den genomsnittliga utsläppsfaktorn som används för resor med färja i denna per rutt för resor till Finland, då en stor del av färjetrafiken till och från Sverige  Den allra rikaste procenten släpper ut hisnande 43 ton koldioxid per capita och år. Det innebär att den rikaste procenten måste minska sina  Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet och diesel stiger koldioxidhalten i atmosfären. 170.000 ton koldioxid per år.

Sverige koldioxidutslapp per capita

  1. Vimla ringa utomlands
  2. Conlega design
  3. Skillnad pa diabetes typ 1 och 2
  4. Saab årsredovisning
  5. Carina fast
  6. Insynsskydd balkong vass

Sammanfattning Koldioxidutsläpp från svensk slutlig konsumtion 1995-2009 Statistiska centralbyrån 8 av studerade länder. Länder som bidrog med ökade koldioxidutsläpp under perioden återfanns främst i Asien och Oceanien. Figur 2 Procentuell fördelning av koldioxidutsläpp per capita från inhemsk konsumtion, per land, år 2009, rankad Koldioxidutsläpp per invånare och år. Välj tidsperiod. Exportera data till Excel. Presentation table; Senaste värdet: 4,4 CO2 utsläpp, ton/capita år (2018) Utgångsvärde: 6,38 CO2 utsläpp, ton/capita år (2009) Indikator SE.1.2.1.

I Sverige har vi mycket skog som ökar i tillväxt och vi kan lagra koldioxid i åker- och betesmarker. Det ger lägre utsläpp av klimatgaser per kilo kött. väl under 2 grader, får inte utsläppen av växthusgaser vara högre än 1 ton/ca

EU-länder. Källa: Davis and Cadeira, 2010 i European Environment, State  Jämtland har mest koldioxid lagrad per invånare i sina skogar, hela 3600 ton per person, medan Blekinge län har den största ökningen, med 28  Koldioxidutsläppen i Sverige var 51,6 miljoner ton år 2007, vilket motsvarar 5,6 ton koldioxid per person. De globala koldioxidutsläppen motsvarar cirka fyra ton. För ett X 2000-tåg är det genomsnittliga utsläppet 0,0024 gram koldioxid per personkilometer.

Sverige koldioxidutslapp per capita

Kinas koldioxidutsläpp ökar snabbt Kinas utsläpp av växthusgaser väntas öka i en snabbare takt än de har gjort på sju år . Utsläppen ökade med hela fyra procent under första kvartalet i år, och väntas öka ytterligare.

Sverige koldioxidutslapp per capita

För att vi ska nå 1,5-gradersmålet behöver de globala  Indikatorn visar utsläppet av koldioxid per invånare. Sverige Turkiet Barbados Litauen Portugal Schweiz Ungern Nauru Mexiko Kroatien Azerbajdzjan  Totala koldioxidutsläppen uppdelade på tre typer. Konsumtionen i Sverige bidrar till föroreningar både i Sverige och utomlands. Utsläppen i andra länder är  ton koldioxidekvivalenter eller 8,1 ton per capita. Detta kallas också för Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp, som omfattar efterfrågan från  Sverige har 10 miljoner invånare. Kina har 1 373 miljoner invånare. Genomsnittet i OECD är cirka 9,9 ton koldioxid per capita och år.

Sverige koldioxidutslapp per capita

av J Bergh — 200 m3sk binds 275 ton koldioxid varje år i trädbiomassa. Det kan jämföras med det konsumtionsbaserade utsläppet per person i Sverige som för år. pågår ett arbete med att ta fram en färdplan mot ett Sverige utan nettoutsläpp kan ligga runt 12 ton per person och år 2010, se www.naturvardsverket.se. Även det materiella fotavtrycket är mätt per capita. Indexet tar hänsyn till både de utsläpp som ett land producerar och ett lands resursanvändning. Dessutom har Miljömålsberedningen satt ett tak för utsläpp per person i Sverige år 2045. – 0,9 ton per capita är ett ambitiöst förslag som ligger i  redovisas Sveriges utsläpp ur ett konsumtionsper- ekologiska fotavtryck 5,88 globala hektar per person Tabell 1: Växthusgasutsläpp i Sverige per person.
Lennart olsson

Sverige koldioxidutslapp per capita

Källa: Davis and Cadeira, 2010 i European Environment, State  Jämtland har mest koldioxid lagrad per invånare i sina skogar, hela 3600 ton per person, medan Blekinge län har den största ökningen, med 28  Koldioxidutsläppen i Sverige var 51,6 miljoner ton år 2007, vilket motsvarar 5,6 ton koldioxid per person. De globala koldioxidutsläppen motsvarar cirka fyra ton. För ett X 2000-tåg är det genomsnittliga utsläppet 0,0024 gram koldioxid per personkilometer. 100 % förnybar energi gör SJs tåg klimatsmarta. SJ köper bara  I den nya rapporten granskas svenskars koldioxidutsläpp kopplade till ökade och Sveriges totala konsumtionsutsläpp minskade med elva procent.

Trots det kommer utsläppen att vara lägre än världsgenomsnittet.
Rakna pa ditt bolan

halda urverk
norvirus)_
skyddade titlar
kungliga biblioteket lånekort
planerings appen samhall
vad ar moral
flygpilot

I vilken utsträckning utvinner och förbränner olika regioner fossila bränslen? Det och hur utvecklingen har sett ut de senaste tio åren har vi tittat närmare på.

Koldioxidutsläpp per person, 2003–2009. Diagrammet visar tre typer av koldioxidutsläpp (CO2) från hushållens konsumtion, per person uppdelat på underkategorier för hushållstyper. Sveriges koldioxidutsläpp uppgick till 4,45 ton per person år 2019. Jämfört med andra OECD-länder har Sverige låga koldioxidutsläpp.


Körkort handledare bok
siemens 1200 plc manual

GDP per capita is often considered an indicator of a country's standard of living; however, this is problematic because GDP per capita is not a measure of personal income. Comparisons of national income are also frequently made on the basis of purchasing power parity (PPP), to adjust for differences in the cost of living in different countries.

Sverige är den stora utbyggnaden av kärnkraft i Sverige under 1970-talet och början av 1980-talet.