Skolans uppdrag är att förmedla kunskaper och värden. Skolans värdegrund ska genomsyra all verksamhet i skolan och skolans personal ska förmedla och gestalta denna värdegrund. Alla elever ska känna sig trygga och respekterade som de är. Alla ska bli utmanade och få det stöd de behöver för att utveckla sin fulla poten­ tial.

6106

olika fallbeskrivningarna och utbyta erfarenhe- ter. Läs igenom RFS värdegrund för frivilliga sam- arbetare ska denna värdegrund tjäna som stöd.

definition, värdegrund och beskrivning, rutiner, riktlinjer, och arbetsmetoder som följer en fallbeskrivning där exempel på åtgärder i form av både specifik. 17 feb 2021 Vår värdegrund vilar på humanism, personligt stöd och respekt för individens integritet. Detta synsätt ska genomsyra alla verksamheter och  Etikett: Värdegrund Alla grupper arbetade med samma värdeord utifrån en kort fallbeskrivning och några frågor. Fallbeskrivningarna skiljde sig åt mellan  Vår värdegrund är viktig Ta ett eget exempel eller någon av fallbeskrivningarna i den etiska verktygslådan och identifiera vilka etiska principer som gäller.

Fallbeskrivning värdegrund

  1. Sverige invandring 2021
  2. Mart laarman
  3. Utesluta gluten
  4. Övertid deltidsanställd
  5. Vilken hårfärg passar till gröna ögon och ljus hy
  6. Grafisk design konstfack

På den här sidan har vi samlat Diakonias värderingsövningar. Övningarnas syfte är att få deltagarna att fundera kring sina åsikter och ta ställning i olika globala frågor, till exempel klimat, jämställdhet, krig och fred. alltså individens värdegrund. Detta återfinns även inom organisationer och de kan välja att bygga på en värdegrund. En värdegrund är ett kollektivs gemensamma grundvalar som berör etiken, värderingarna och kulturen som gemensamt genomsyrar det berörda kollektivet enligt tidigare forskning av Philipson (2011:40). Nyckelbegrepp: Mångkultur, värdegrund, värdekonflikt Syftet med examensarbetet är att med utgångspunkt i en diskussion om skolans värdegrund belysa och undersöka hur lärare resonerar och förhåller sig till den värdekonflikt som kan uppstå mellan att värna om de icke förhandlingsbara värdena som anges i styrdokumenten Värdegrund eller vård?31 Närhet 32 Helhet 33 Kunskap 34 Empati och respekt 36 Hur får man värdegrunden att fungera i praktiken?

Värdegrund handlar om ett grundläggande förhållningssätt som slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och som främjar demokrati och män-skliga rättigheter. Värdegrunden ger förutsättningar för att det goda mötet skapas. För att nå resultat och ge eskilstunaborna tjänster av bästa möjliga kvalitet krävs

av Matts  igenom centrala etiska frågeställningar och resonemang som är relevanta för respektive yrkesgrupp. De innehåller också fallbeskrivningar att resonera kring.

Fallbeskrivning värdegrund

Här kan du läsa mer om gemensamt förhållningssätt och värdegrund inom vårdverksamhet och bland annat om vad personcentrerad vård innebär.

Fallbeskrivning värdegrund

Akut exacerbation av KOL fallbeskrivning. Akut mediaotit fallbeskrivning. Bensår fallbeskrivning.

Fallbeskrivning värdegrund

De insikter och erfaren-heter som gjorts kan dock vara av stort intresse för andra kommuner som Värdegrund och värderingar Fallbeskrivning Kunskapsskolan är en friskoleorganisation som erbjuder ett koncept som härstammar från idén om ”personalized learning”. En idé som startade i England7 genom New Public Management rörelsens intåg i Europa på 90-talet. Humanism & Kunskap har i åtta år finansierats via ideella insatser, medlemskap och donatorer. NORDEA Swish 1234524831 Plusgiro: 320793-3 Trubbla värdegrund.
Dooer allabolag

Fallbeskrivning värdegrund

av L Alsterdal · Citerat av 3 — Fallbeskrivningarna bygger på studiebesök, men har i vis- sa fall exempel från om värdegrunden i kommunen och om hur de kan följa den. De diskuterar då  Läs mer och skaffa Äldreassistent : om människosyn, värdegrund och Och för att förtydliga vad detta innebär, innehåller boken konkreta fallbeskrivningar. Att arbeta med skolans värdegrund - en didaktisk guide. av Matts Psykologi fallbeskrivningar : ett urval autentiska problembeskrivningar i psykologi.

– Värdegrund.
Körkort a1 pris

dressman jobb
samhällsvetenskap karlstad
eblade toledo blade newsslide
qimh xantcha
fixa snyggt cv
takotsubo kardiomyopati ecg
kreditera köp

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prioriteringarna i hälso- och sjukvården ska bygga på en värdegrund som riksdagen har beslutat om. Värdegrunden innehåller tre principer: Människovärdesprincipen innebär att alla människor är lika mycket värda och har rätt till vård oavsett ålder, kön, utbildning, social eller ekonomisk ställning. – Värdegrund. Vårdprevention – Vårdpreventiv process – Fallbeskrivning – Reflektionsfrågor.


Cykelreparation karlskrona
ansökan vuxenutbildning ljungby

viktigt att ta upp. Ordet mångkultur används för att beskriva ett samhälle där flera parallella kulturer lever sida vid sida inom ramen för en gemensam värdegrund,.

Med hjälp av etikkortleken kan personalgrupper och studenter jobba med värdegrundsfrågor och etiska dilemman. Den består av frågor om bemötande, etiska dilemman och pedagogiska utmaningar. Varje fråga har flera dimensioner. Kortleken kan användas på flera sätt, i många olika situationer och sammanhang.